top of page

#CONTACT

Pekaniec Sport Horses

Kalników 337 

 37-724 Kalników

Poland

 

mobile phone/Tel. 0048 695 950 920 

 https://www.facebook.com/PekaniecHorses/

Dokonujemy płatności na:

Józef Pekaniec

Gospodarstwo Rolne

37-724 Kalników 337

Bank BPS S.A.

94 1930 1318 2740 0727 4860 0001

bottom of page